PGB begeleiding, coaching, re-integratie, nazorg, empowerment

Het niet-therapeutisch werken is heel breed, is meer begeleiding. Voor individuen in de vorm van WMO/PGB begeleiding, coachingstrajecten, re-integratietrajecten, bij ontwikkelings- of verdiepingsvragen. Voor groepen in opdracht van of in samenwerking met bedrijven, instanties, gemeenten enz. en in de vorm van een workshop, een cursus, traject, module of project.
In een groep is er zeker oog voor de ontwikkelingsfase waarin deelnemers zich bevinden maar er kan niet zo diepgaand mee aan de slag als in een individueel therapie- of begeleidingstraject. Iedere cliënt, klant of deelnemer wordt gezien en gestimuleerd in de eigen persoonlijke kwaliteiten en in zijn of haar ontwikkelingsproces.
Een stimulans in bewustwording van de eigen kracht en mogelijkheden. Ook als preventie aan te bevelen.
 

Individuele begeleiding PGB

 • Soms is het nodig wat hulp te krijgen bij het op orde krijgen en houden van je leven, of is het moeilijk uit eigen beweging contacten aan te gaan. Soms is een steunende hand nodig, een vriendelijk luisterend oor, een stok achter de deur of een motiverende 'ander', die je helpt je leven op een gezonde, zinvolle manier in te vullen. Samen kunnen we werken aan de doelen die gesteld zijn. Op een manier die bij jou past.

Coachingstrajecten individueel
Drie bijeenkomsten en een inzichtgevend gesprek. Daarna een traject op maat.

 • Werk-leven-loopbaan-studie
  Is dit het nou? Is het de bedoeling dat ik zus of zo doe, ga doen of blijf doen? Hoe komt het toch dat dit me telkens weer overkomt? Wat moet ik gaan doen? Raak ik mijn werk kwijt? Met dit soort vragen kun je wel eens vast komen te zitten. Onderzoek welk gedrag je kracht 'stoort' of wat werkelijk bij jou hoort. Welk talent springt eruit en hoe kun je dat vormgeven? Kunstzinnig werken laat je ervaren waar je kwaliteiten en uitdagingen liggen, je oefent, je overwint je belemmeringen, je leert jezelf beter kennen. Bevrijdend is het daadwerkelijk kunnen doen wat nodig is om een werkstuk te maken wat goed voelt, dat geldt zeker ook voor je levensinvulling. Je enthousiasme wordt zeker zichtbaar en dat geeft een impuls aan je daadkracht richting toekomst.Ik maak gebruik van meerdere inspiratiebronnen zoals 'ondernemen in de levensloop' van Jos van der Brug en Kees Locher en 'Jouw levenswerk' van Thomas Moore. Met of zonder werk, jong en oud, iedereen kan in een dergelijke situatie terecht komen. Zorgvuldige intake om te zien of dit traject bij je past.Beschouw je leven als een kunstwerk.
 • Mantelzorgen
  Het vraagt nogal wat, al dat zorgen voor naasten. Als je energie het laat afweten, je een 'lek' hebt, of als je moeilijk te delen emoties en/of gedachten ervaart, kom dan eens een aantal keren bij mij. Kunstzinnig werken met een inzichtgevend gesprek waardoor je meer inzicht in je doen en laten verwerft. Je vitaliteit leren versterken zodat je hart hoofd en handen prettig samen werken.
 • Rouw
  Rouwen om wat was of had kunnen zijn..... Soms duurt het te lang, blijf je er in vastzitten, is het moeilijk in beweging te komen of een richting te vinden waarin je verder kan. Een innerlijk proces dat met behulp van kunstzinnige opdrachten verkend en begeleidt kan worden. Door er tijd voor te nemen, aandacht aan te geven is het mogelijk te verwerken, door te werken en je weg verder te gaan.
 • Quarterlife crisis 
  Je leven ligt voor je, een overvloed aan keuzemogelijkheden en een sterke druk de juiste beslissingen te nemen. Onrust, onzekerheid, spanningsklachten (hoofdpijn, geprikkeldheid, zeer lijf, oververmoeidheid), escapegedrag, somberheid en twijfels voor de toekomst, een identiteitscrisis, ... 
  Raap je moed bij elkaar, heb het lef om de wereld en jezelf te ontmoeten in al zijn verschijningsvormen, durf op ontdekkingsreis te gaan. Durf te doorbreken, uit veilige schuilplaatsen te komen, iets anders te doen dan gewend of verwacht. Laat je niet weerhouden door mislukte pogingen, verborgen of duistere karaktereigenschappen en valkuilen. Met een open blik en houding onderzoeken wat jij kan doen aan een completer en evenwichtiger zelf. Je geeft je eigen leven vorm en met elkaar maken we de samenleving, we dragen er allemaal aan bij, ieder vanuit zijn kwaliteit. Durf jezelf te zijn, durf je te laten zien, durf je uit te spreken voor, je in te zetten voor, durf te doen wat je niet laten kunt en neem verantwoordelijkheid, de regie om op je eigen wijze in het leven te staan en bij te dragen aan een betere wereld.

Modules, workshops en nazorg voor groepen

 • Empowerment
  Het inzetten van creativiteit als middel in een groep. Informeer met uw vraag naar de mogelijkheden.
  Mogelijke doelstellingen voor groepen zijn:
  -eenzaamheid doorbreken of voorkomen, bijvoorbeeld bij ouderen
  -nazorg op psycho-sociaal gebied, bijvoorbeeld na een opname
  -samenwerking of samen zijn vieren, bijvoorbeeld een jaarlijkse feestelijke dag
  -bewustwordingsprocessen ondersteunen, bijvoorbeeld in vrouwengroepen
  -inzichtgevende bijeenkomsten, bijvoorbeeld in participatiegroepen