Werkwijze

Na een telefonisch- of email contact maken we een afspraak. In een kennismakingsgesprek van een half uur wordt voor u en mij duidelijk of ik iets voor u kan betekenen.

Therapeutisch
Na een aantal diagnostische opdrachten (3 bijeenkomsten) wordt de hulpvraag verfijnd in een inzichtgevend gesprek (gratis). Als u therapie wil volgen wordt dan een traject met u afgesproken en werken we met gerichte materialen en technieken aan verder inzicht, herstel en/of behoud van uw gezondheid. De diagnostiek kan aanvullend zijn in een multidisciplinair overleg.

Niet-therapeutisch
Met elkaar en afhankelijk van uw wensen of doelstellingen bepalen we wat mijn inbreng of aandeel kan zijn in uw begeleidingsvraag. We spreken af in termijnen en bekijken iedere keer aan het eind of we een vervolgafspraak maken. 
Waar ik enthousiast van word is mensen laten horen en zien welke kwaliteiten er verborgen liggen in hun doen en laten, zelfgemaakte werk of in hun houding of woorden. Waar hun kracht ligt. Dat geeft moed en vertrouwen.

Cursussen
Aanmelden kan telefonisch of per e-mail. U ontvangt dan een uitgebreidere uitleg.